KMCC

D+Studio xin gửi tới các bạn một dự án đang trong giai đoạn triển khai thi công của chúng tôi. Với mỗi dự án, chúng tôi luôn tự chất vấn mình, rằng sẽ thu được gì khi triển khai và kết thúc. Bỏ qua chuyện lợi nhuận sang một bên, chúng tôi luôn muốn mình phải giải quyết được nhiều hơn chỉ là vấn đề về kinh tế. Mỗi công trình, mỗi dự án đề có đặc thù riêng khi triển khai, ở đây tôi không nói đến thiết kế vì nó là cảm quan cá nhân của mỗi người, có người sẽ thích, có người không. Sẽ có đồng thuận hoặc ngược lại. Chúng tôi luôn trân trọng những giá trị mà chúng tôi nhận được từ mỗi dự án, từ mỗi công việc, bất kể to nhỏ như thế nào.