Câu chuyện

Trải nghiệm người dùng trong thiết kế nội thất

UX (User experience – Trải nhiệm người dùng) thường gắn liền với lĩnh vực công nghệ thông tin như trải nghiệm của người dùng trực tiếp trên các website, hay việc con người tương tác qua lại với môi trường công nghệ. Hiếm khi thấy thiết kế nội thất sử dụng cụm từ này. Tuy…

Xem thêm

Posts navigation