Câu chuyện

Trải nghiệm người dùng trong thiết kế nội thất

UX (User experience – Trải nhiệm người dùng) thường gắn liền với lĩnh vực công nghệ thông tin như trải nghiệm của người dùng trực tiếp trên các website, hay việc con người tương tác qua lại với môi trường công nghệ. Hiếm khi thấy thiết kế nội thất sử dụng cụm từ này. Tuy…

Xem thêm

Interacting Space – giải pháp tương tác văn phòng

Làm thế nào để mỗi cá nhân có thể làm việc cùng nhau trong điều kiện thoải mái nhất nhằm nâng cao hiệu suất công việc của tập thể? Làm sao để tăng tính kết nối của hệ thống nhân sự? Đây là trăn trở của nhiều chủ doanh nghiệp trong quá trình vận hành…

Xem thêm

Posts navigation