GAMUDA

GAMUDA

 

Một căn hộ dành cho 4 người, được thiết kế và xây dựng bởi Dplus team với 120m2 được chúng tôi bố trí. Các cơ sở bố trí trên các yêu cầu từ khách hàng. Chúng tôi loại bỏ các bức tường bên trong và thay thế bằng phân vùng di chuyển để tăng giá trị linh hoạt cho toàn bộ không gian. Điều thú vị khác trong dự án này là cánh cửa ẩn để đi đến phòng làm chủ. Chúng tôi cố gắng trộn nó vào tường bằng cách đóng cùng một vật liệu hoàn thiện.

  • Lĩnh vực
    Nhà ở
  • Diện tích
    145 M²
  • Địa điểm
    Hà Nội