Văn phòng Merita Capital

Cải tạo văn phòng

Merita Capital

Chúng tôi đã nhận được thông tin từ khách hàng của chúng tôi bằng một mô tả về không gian mong muốn. Không gian không lớn, nhưng nó phải tạo ra sự kết nối giữa mọi người, và điều quan trọng nhất là thể hiện tinh thần của công ty.

Để đạt được điều này, chúng tôi bắt đầu bằng cách chia các chức năng bằng các đường thẳng, sau đó kết nối các không gian với nhau bằng một đường dẫn cho toàn bộ không gian. Lối vào được bao phủ bởi một bức tường với logo. Đường hướng dẫn bắt đầu từ đây, Để tạo ấn tượng và hiệu ứng hình ảnh mạnh mẽ hơn cho một không gian nhỏ mà ít góc để làm việc, chúng tôi đã tạo ra một con đường ngược lại trên sàn thảm. Hệ thống tủ giày được bố trí dọc theo hành lang tiếp cận, và hoàn toàn ẩn trong hệ thống tường gỗ. Do không gian nhỏ, tất cả các chức năng được tính toán ở mức phù hợp cho tất cả nhân viên.
Điều thú vị sau khi hoàn thành dự án, là các đường cong, đỉnh và đáy được nối với nhau và tạo ra góc nhìn thú vị từ mọi hướng.

  • Lĩnh vực
    Bất động sản
  • Diện tích
    91 M²
  • Địa điểm
    Hà Nội