Stringee

[{

“action”: “talk”,

“text”: “welcome to stringee”

}]

Transmission line office”, văn phòng được thiết kế như một hệ thống đường truyền dẫn, có tính xuyên suốt và kết nối. 

Xuất phát từ ký tự dạng chuỗi (string) trong ngôn ngữ lập trình, chúng tôi đã “visualise” thành các đường line trong ngôn ngữ thiết kế để tạo thành key visual của dự án. Đường line được liên tục nhắc lại trong cả 03 phần không gian của văn phòng tạo sự liên kết và nhất quán. Trong văn phòng có nhiều không gian chức năng, chúng tôi gọi đó là các node, các nút kết nối, nơi nhận và gửi tín hiệu trên đường truyền. 

Do đặc thù của mặt bằng, các yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu sử dụng của khách hàng, chúng tôi đã chia mặt bằng thành 03 phần chính, gồm hai khu làm việc và một khu giải trí. 

Hai khu làm việc được bố trí tách biệt, nằm hai bên của khu giải trí. 

+ Khu thứ nhất dành cho bộ phận kinh doanh: Được đặt riêng biệt để đảm bảo tính riêng tư và phù hợp cho tính chất công việc, thuận tiện cho các cuộc gọi và trao đổi thông tin với khách hàng.  

+ Khu làm việc thứ hai rộng hơn, dành cho bộ phận hành chính, marketing và khối sản phẩm. Các bộ phận này được bố trí với nhau do nhu cầu trao đổi cao đồng thời tránh để ảnh hưởng bởi hoạt động của bộ phân kinh doanh. 

Khu vực giải trí là node lớn nhất, nằm ở trung tâm văn phòng, tạo sự kết nối và giao lưu giữa hai khu làm việc chính. Đây là một không gian đa chức năng, kết hợp các hoạt động giải trí, tiện ích và tổ chức sự kiện. Mục đích chính của khu vực này là tạo ra các interaction points khuyến khích sự tương tác và gắn kết của các thành viên trong công ty. 

– Ngoài ra, một số không gian chức năng khác (phòng họp, phone booth) cũng được bố trí đồng thời với các khu làm việc. Đây là các node nhỏ, phục phụ cho mục đích kết nối của các nhóm nhỏ hơn. 

Đặc biệt, có 4 node phòng họp được đặt tên theo các thành phố, nơi đã có dấu ấn của Stringee, có cả nơi mà Stringee mong muốn bước tới.

  • Lĩnh vực
    Công nghệ
  • Diện tích
    800M²
  • Địa điểm
    Hà Nội