Change In Movement

Chúng tôi cho ra mắt cuốn ebook “THAY ĐỔI TRONG SỰ VẬN ĐỘNG – XU HƯỚNG THIẾT KẾ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC 2023”. Cuốn ebook tổng hợp những thông tin mà chúng tôi tìm hiểu, nghiên cứu về con người, thị trường và những quan điểm thiết kế nhằm chỉ ra những chuyển dịch của các xu hướng thiết kế để thấy rằng thiết kế nội thất không gian làm việc không nằm ngoài nhịp vận động chung của xã hội.

tagline Create to Inspire - DPLUS Vietnam
xu hướng thiết kế văn phòng 2023
logo DPlus Việt nam - ngang

Change In Movement

Đây là cuốn sách được tổng hợp từ những thông tin mà chúng tôi tìm hiểu, nghiên cứu về con người, thị trường và những quan điểm thiết kế nhằm chỉ ra những chuyển dịch của các xu hướng thiết kế nội thất, cũng như nhu cầu được chăm sóc cả về thể chất và tinh thần của con người.

tagline Create to Inspire - DPLUS Vietnam