3D Image rendering trong kiến trúc là một giải pháp hữu hiệu trong việc đưa ra hình ảnh demo cho khách hàng. Render giúp khách hàng có một cái nhìn tổng thể về thiết kế, điều mà khách hàng luôn mong chờ từ các công ty thiết kế. Điều này đồng nghĩa với việc ảnh 3D render có thể sẽ bị khác với hình ảnh thực tế của công trình, chính vì thế chúng tôi luôn ý thức về việc sát sao kỹ lưỡng từng công trình để đảm bảo tính thực tế của nó giữa sản phẩm 3D và đời thực.
#design #officedesign #dplus

[:en]3D Image rendering architecture is an optimal solution when it comes project presentation, it helps customer to have an overview for the project, and delivers a tangible result which clients excited to work with the company. This mean that 3D images rendering might be different from realistic result of project, hence we are always conscious of ensuring authenticity by overseeing the whole project.

Đánh giá post
Please follow and like us:
Pin Share

Leave a comment