Văn phòng vốn được xem như một ngôi nhà thứ hai đối với tất cả mọi thành viên của doanh nghiệp. Đó là nơi mọi người cùng làm việc, gặp gỡ cũng như chia sẻ tất thảy mọi thứ cùng nhau. Hình ảnh một văn phòng chuyên nghiệp, mang dấu ấn đặc trưng của doanh nghiệp có thể xem như một lời giới thiệu đầy đủ nhất về doanh nghiệp đó.
Giá trị chúng tôi muốn hướng đến đó là một văn phòng thật sự phù hợp, một văn phòng có sắp xếp hợp lý về không gian, tối ưu hóa được diện tích sử dụng , gắn liền với văn hóa doanh nghiệp, và trên tất thảy là một không gian văn phòng mang tính thẩm mỹ cao.
Chúng tôi bắt đầu công việc thiết kế một văn phòng bằng việc đặt ra những câu hỏi trực tiếp tới khách hàng, nhằm khai thác tối đa về thông tin, hiểu sâu hơn về loại hình dịch vụ, cá tính đặc trưng của doanh nghiệp, việc các team đội nhóm tương tác với nhau như thế nào… Từ đó đề xuất ra những concept phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp.
Như cách chúng tôi vẫn nói, chúng tôi tin rằng một không gian thiết kế chạm được đến cảm xúc của khách hàng là thành công của cả tập thể D+ Studio.
Cà phê tại D+ luôn sẵn và chúng tôi cũng vậy.

[:en]Văn phòng vốn được xem như một ngôi nhà thứ hai đối với tất cả mọi thành viên của doanh nghiệp. Đó là nơi mọi người cùng làm việc, gặp gỡ cũng như chia sẻ tất thảy mọi thứ cùng nhau. Hình ảnh một văn phòng chuyên nghiệp, mang dấu ấn đặc trưng của doanh nghiệp có thể xem như một lời giới thiệu đầy đủ nhất về doanh nghiệp đó.
Giá trị chúng tôi muốn hướng đến đó là một văn phòng thật sự phù hợp, một văn phòng có sắp xếp hợp lý về không gian, tối ưu hóa được diện tích sử dụng , gắn liền với văn hóa doanh nghiệp, và trên tất thảy là một không gian văn phòng mang tính thẩm mỹ cao.

Chúng tôi bắt đầu công việc thiết kế một văn phòng bằng việc đặt ra những câu hỏi trực tiếp tới khách hàng, nhằm khai thác tối đa về thông tin, hiểu sâu hơn về loại hình dịch vụ, cá tính đặc trưng của doanh nghiệp, việc các team đội nhóm tương tác với nhau như thế nào… Từ đó đề xuất ra những concept phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp.
Như cách chúng tôi vẫn nói, chúng tôi tin rằng một không gian thiết kế chạm được đến cảm xúc của khách hàng là thành công của cả tập thể D+ Studio.
Cà phê tại D+ luôn sẵn và chúng tôi cũng vậy.

 

 

 

 

 

 [:]

Đánh giá post
Please follow and like us:
Pin Share