Có lẽ 2020 là một năm mà chúng tôi có thật nhiều câu chuyện để kể. Tuy khó khăn nhưng chúng tôi đã nỗ lực và làm được những điều thật sự quan trọng

Trong tháng 2 này chúng tôi vinh dự nhận được giải thưởng 2020’s Design & Build Awards hạng mục “Excellence in Innovation- Vietnam” của BUILD Magazine, tạp chí về lĩnh vực xây dựng và các hạng mục giải thưởng về kiến trúc và nội thất.

“Design & Build” là một giải thưởng đánh giá và vinh danh các dự án, thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo, thiết kế và thi công nội thất. Lần này thương hiệu DPLUS của chúng tôi đã nhận được giải thưởng này với các tiêu chí đánh giá: 

 • Các đánh giá & lời chứng thực của khách hàng
 • Các giải thưởng và thành tích trước đây
 • Đánh giá về mức độ hiện diện của công ty 
 • Các hợp đồng, sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu
 • Cam kết về sự phát triển và mở rộng
 • Chất lượng các dự án, giải pháp thiết kế
 • Các hoạt động ngoại khóa, cộng đồng

Định vị mình là “Chuyên gia thiết kế và thi công không gian làm việc”, giải thưởng này là một bước tiến lớn cho quá trình trở thành chuyên gia và chiếc lược “go global” của mình. Mỗi giải thưởng đều là sự ghi nhận, góp phần khẳng định tên tuổi của DPLUS trên thị trường toàn cầu rộng lớn và cạnh tranh.

Giải thường Design&Build - DPLUS Việt Nam
Giải thường Design&Build – DPLUS Việt Nam
Giải thường Design&Build - DPLUS Việt Nam
Giải thường Design&Build – DPLUS Việt Nam
Giải thường Design&Build - DPLUS Việt Nam
Giải thường Design&Build – DPLUS Việt Nam
Giải thường Design&Build - DPLUS Việt Nam
Giải thường Design&Build – DPLUS Việt Nam
[:en]

Although 2020 was our difficult year, we made efforts and achieved extremely important things.

This February, a big pleasure came with us, DPLUS has been awarded for “Excellence in Innovation- Vietnam” of 2020’s Design & Build Awards, which was published by BUILD Magazine, a construction magazine and awards.

“Design & Build” honors outstanding projects and firms in interior creation, design and build. DPLUS achieved this award after passing strict criterias:

 • Outstanding client reviews & testimonials
 • Previous accolades and achievements
 • Physical and digital presence of a company
 • Contracts, products and services of note
 • Commitment to development & expansion
 • Quality of projects/design solutions
 • Extracurricular activities & community involvement

Positioning ourselves as “workspace design and construction expert”, this award is a great step forward in the process of becoming an expert and my “go global” strategy. Each award is a recognition, contributing to affirm DPLUS’s name in the large and competitive global market.

Design and build awards
Design and build awards
Design and build awards
Design and build awards
Design and build awards
Design and build awards
Design and build awards
Design and build awards
5/5 - (3 bình chọn)
Please follow and like us:
Pin Share

Leave a comment